Indurio oppervlaktewater systemen

Alleen via offerte aanvraag mogelijk
€ 0,00

AQUATHERMIE Oppervlakte water als bron voor warmte en koude

 

EEN DUURZAAM ALTERNATIEF VOOR GASLOOS

 

Nederland is rijk aan oppervlakte wateren en deze wateren bevatten een groot potentieel aan thermische energie.  Door gebruik te maken van warmtewisselaars en warmtepomptechniek is het eenvoudig mogelijk om het oppervlaktewater als energiebron voor warmte en/of koude te benutten.

Ook wordt steeds meer op of nabij het water gebouwd. Deze woningen hebben ook een behoefte aan warmte, soms ook koude, maar zeker ook warm tapwater. Hier kan op individueel niveau ook de thermische energie uit het oppervlaktewater benut worden.

Uw energie bron in het water: warmte en koeling met ThermoGenius water warmtewisselaars

Duurzame energie uit het water.

Voor woonboten en woningen op en nabij het water.

 

Unieke innovatie: ThermoGenius

Bespaar op energiekosten met aqua-thermische energie. Gebruik de on­uitputtelijke toevoer van energie uit het water voor de deur voor het ver­warmen of koelen van uw woonboot of woning met ThermoGenius. Een milieuvriendelijk, duurzaam water warmtewisselaar systeem gebruikt in combinatie met moderne warmtepomp techniek.

Deze zeer efficiënte en economi­sche oplossing genereert voor u aquathermische energie uit het water. Profiteer van enorme bespa­ringen in de kosten van verwarming en koeling van uw woonboot of gebouw.

Gebruik in plaats van dure fossiele brandstoffen uw eigen hernieuw­bare energiebron en lever, door het voorkomen van CO2 uitstoot, uw bijdrage in het beschermen van het milieu.

 

 Duurzame energie uit het water. Voor woonboten en woningen op en nabij het water.

Een aantrekkelijke oplossing voor eigenaren, bouwers en exploitanten van:

  • Woonboten
  • Watersportverenigingen (clubhuizen)
  • Jachthavens
  • Havengebouwen
  • Restaurants, hotels en gasthuizen
  • Woningcomplexen en vakantieparken

 

Bespaar op kosten en verkrijg duur-zaamheidssubsidies

Veel nationale overheden bieden in­stallatie of energiesubsidies voor het toepassen van hernieuwbare ener­gie systemen. Warmtepompen met oppervlaktewater als bron kunnen aanspraak maken op hoge subsidie bijdragen, waardoor het een aantrek­kelijke hernieuwbare energie optie wordt.

 

Water als energieopslag - maak er gebruik van!

Meren, rivieren en andere opper-vlaktewaterlichamen slaan een grote hoeveelheid energie op, die door

ThermoGenius voor verwarmen of koelen benut kan worden.

Met ThermoGenius bevindt de overdracht van warmte of koude zich in een gesloten systeem en vindt deze direct in het water plaats. Omdat er geen oppervlakte­water wordt verpompt, zijn er meestal geen vergunningen vereist.

 

De opgenomen energie wordt vanuit de ThermoGenius via polyethyleen-leidingen naar de warmtepomp in de woonboot of het gebouw gevoerd. De warmte- of koude- uitwisseling vindt plaats via de verdamper, waardoor goedkope hernieuwbare energie geproduceerd wordt uit een natuurlijke bron.

 

Makkelijk te verankeren of installeren

De kleine en compacte ThermoGenius warmtewisselaar is zeer makkelijk in het water te installeren. Installatie kan bijvoorbeeld aan meerpalen, steigers of kades, of als alternatief verankerd op de bodem van het meer of de rivier met een ballastgewicht. De UV-werende behuizing biedt een uitstekende bescherming tegen vegetatiegroei.

 

Buitengewone prestaties voor uw comfort

De output van de ThermoGenius is afhankelijk van de bedrijfsom­standigheden en de temperatuur van het water.

  • De warmtewisselaar kan een vermogen tot maximaal 22kW leveren om in de winter aan uw verwarmings- behoeften te voldoen.

Schakelbaar voor extra vermogen Om een hoger vermogen te produceren, kunnen meerdere ThermoGenius modules via paral­lelle circuits worden gekoppeld.