ISDE apparatenlijst warmtepompen

Wilt u een subsidieaanvraag doen voor een warmtepomp om een ruimte te verwarmen of voor warm tapwater? Kijk dan of u in aanmerking komt voor de Investeringssubsidie duurzame energie (ISDE). Een warmtepomp is een apparaat dat met behulp van een warmtewisselaar warmte onttrekt aan een hernieuwbare bron, zoals lucht, bodem of grondwater.

 

Voor welke warmtepompen geldt deze subsidie?

U komt in aanmerking voor de ISDE als de warmtepomp voldoet aan de volgende voorwaarden:

  • De warmtepomp is onderdeel van een verwarmingstoestel.
  • Het verwarmingstoestel is uitgerust met een lucht-waterwarmtepomp, grond-waterwarmtepomp of een water-waterwarmtepomp. Lucht-luchtwarmtepompen zijn uitgesloten.
  • Het ruimteverwarmingstoestel heeft een vermogen van ten hoogste 70 kW.
  • Het verwarmingstoestel is voorzien van een etiket en een productkaart en technische documentatie.
  • De warmtepomp wordt geïnstalleerd door een deskundige installateur.

Apparatenlijst en subsidiebedrag

Om een keuze te maken voor een geschikte warmtepomp is een Apparatenlijst warmtepompen opgesteld. Alle warmtepompen op deze lijst komen in aanmerking voor subsidie. Deze lijst wordt steeds aangevuld met nieuwe merken en types. Dit gebeurt na controle en goedkeuring van nieuw gemelde apparaten door RVO.nl. Op de lijst staat ook het indicatieve subsidiebedrag per apparaat.

De subsidiebedragen wijzigen op 1 februari 2018. Deze gewijzigde bedragen gelden voor alle subsidieaanvragen die op en na 1 februari 2018 worden ingediend.

Staat een apparaat niet op de apparatenlijst, terwijl het wel aan de subsidie-eisen voldoet? Lees dan bij de Veelgestelde vragen wat u kunt doen.

De hoogte van het subsidiebedrag is afhankelijk van het soort apparaat en de energieprestatie. Voor warmtepompen ligt het indicatieve bedrag tussen de € 1000 en € 2.500.

Bij het berekenen van uw subsidie baseren wij ons op de apparaatgegevens die de fabrikanten aan ons hebben verstrekt. Mocht blijken dat deze gegevens onjuistheden bevatten, dan corrigeren wij de lijst en het indicatieve subsidiebedrag. Dit kan van invloed zijn op de uiteindelijke hoogte van uw subsidie.