Water/water warmtepomp

 

Een warmtepomp heeft u een optimaal comfort in uw woning en gebouw in verwarming, warmwater, koeling en warmwater.

U bespaart ten op zichtte van een conventionele CV ketel tot wel 45% op de energiekosten.

Met een water/water warmtepomp verlaagt u de CO2-uitstoot, want aardwarmte is een puur natuurlijke en milieuvriendelijke energiebron: zonnewarmte die het hele jaar door wordt opgeslagen in de aardbodem.

 

Een water/water warmtepomp benut laagwaardige warmte
De werking van een warmtepomp kan worden vergeleken met een koelkast.

Een warmtepomp is een duurzaam apparaat dat de warmte aan de omgeving onttrekt en omzet wordt in energie voor verwarming, koeling en warmtapwater.

Een water/water warmtepomp kan worden toegepast in bestaande bouw (renovatie) en nieuwbouw.

Een water/water warmtepomp onttrekt met behulp van een gesloten collector of een open bron warmte (= energie) aan de bodem, aan grondwater, aan oppervlaktewater of aan een andere bron, zoals de gevel en/of het dak van een gebouw. Welke methode het meest geschikt is, hangt af van uw situatie.

 

Warmtepomp: hoog rendement én hoog comfort
Met een goed ontwerp van een warmtepomp installatie en onder de juiste omstandigheden kan het rendement oplopen tot maar liefs 600%. In dit geval levert een warmtepomp 1kWh elektrische energie maar liefst 6 kWh aan warmte.

 

Werking gesloten collectoren
Is de water/water warmtepomp gekoppeld aan een gesloten collector, dan wordt in het gesloten circuit een vorstvrij mengsel van water en een antivriesmiddeloplossing rondgepompt. Dit watermengsel neemt zogenaamde laagwaardige warmte op uit de bodem, uit oppervlaktewater of uit de gevel of het dak van een gebouw en transporteert het naar de warmtepomp.

 

Werking open bronnen
Maakt de water/water warmtepomp gebruik van een open bron, dan wordt water uit diepere grondlagen of uit bijvoorbeeld een rivier, kanaal of meer via een filter verpompt naar een platenwarmtewisselaar. De platenwarmtewisselaar onttrekt vervolgens laagwaardige warmte aan dit water en geeft deze warmte af aan een tussenmedium van water (waaraan eventueel een koudemiddel is toegevoegd) dat in de warmtepomp in een gesloten circuit rondpompt. Het afgekoelde bron- of oppervlaktewater wordt vervolgens naar de open bron of het oppervlaktewater teruggevoerd.

 

Omzetten van laagwaardige warmte in bruikbare energie
In de warmtepomp laat het expansieventiel vanuit de condensor (waar een hoge druk heerst) steeds een hoeveelheid water met koudemiddel door naar de verdamper. In de verdamper daalt de druk sterk, waardoor het watermengsel gaat koken en verdampt tot het gasvormig wordt. De warmte die nodig is om dit verdampingsproces gaande te houden, wordt onttrokken aan het circulerende watermengsel in de verdamper. De compressor van de warmtepomp zuigt het gas vervolgens aan en transporteert het naar de condensor. Tijdens dit proces nemen de druk en de temperatuur sterk toe.

In de condensor koelt het gas af door het relatief koele water van de cv-installatie. Hierdoor condenseert het gas en wordt het weer vloeibaar. Daarbij komt alle opgenomen warmte uit de bodem of het oppervlaktewater en van de compressor weer vrij en wordt het overgedragen op het circulerende water in het afgiftesysteem. Deze hoogwaardige warmte kan worden benut voor ruimteverwarming, zwembadverwarming en het verwarmen van tapwater. Tot slot stroomt het watermengsel onder hoge druk terug naar het expansieventiel. Hier kan het weer verdampen en begint het gehele proces opnieuw.