Warmtepomp met gevel- of dakcollector

 

Behalve uit natuurlijke bronnen zoals de aardbodem, grondwater en oppervlaktewater zijn de laatste jaren diverse concepten ontwikkeld waarbij warmte wordt gewonnen uit andere bronnen, zoals gevels en daken van gebouwen. Ook bakstenen en dakpannen nemen immers warmte van de zon en de wind op.

 

Een goed voorbeeld van zo’n concept is de WarmteWinWoning, waarvan de gevels zijn voorzien van een gesloten leidingcircuit waarin een vorstvrij mengsel van antivriesmiddeloplossing wordt rondgepompt. De warmte die op deze manier met behulp van een NIBE water/water warmtepomp aan de gevel wordt onttrokken, wordt opgeslagen en kan worden benut voor verwarming en de productie van warmtapwater.