(899496-115) Service - Vaillant - Onderhoud 1x per 24 maanden comfortGARANT aroTHERM VWL 115/2 /3 /6 (prijs per jaar)

€ 276,50

Service - Vaillant - Onderhoud 1x per 24 maanden  

servicecontract comfortGARANT

aroTHERM VWL 115/2 /3 /6 (prijs per jaar)

 

 

Onderhoud comfortGARANT
Materiaal
Arbeid
Voorrijkosten
Reparaties comfortGARANT
Materiaal
Arbeid
Voorrijkosten

Warmtepomp servicecontract
Onderhoud is waardevol

 

Analyseren bedrijfsdata
√ Rendement en energieopbrengst
√ Energie-optimalisatie en proactief storingen signaleren

 

Aanpassen parameter instellingen
√ Stel in naar wens van de gebruiker
√ Verbeteren systeemrendement

 

Controleer verwarmingssysteem
√ Op corrosie, waterlekkage en andere beschadigingen
√ Werking van de beveiligingen

 

Controleer elektrische aansluitingen
√ Maken aansluitingen voldoende contact en zijn deze trekvast
√ Hebben de kabels eventuele beschadigingen en verkleuringen

 

Luchtzijdige controle en reiniging
√ Kan de ventilator vrij draaien
√ Reinig de ventilator en de luchtvoerende delen

 

Controleer expansievat
√ Druk correct?
√ Membraan intact?

 

Inspecteren filters en aandrijvingen
√ Inspecteren en reinigen van het waterfilter
√ Controleer aandrijvingen van pompen en kleppen op de juiste werking

 

Controleer glycolcircuit i.g.v. scheidingswisselaar
√ Vorstbescherming (glycolpercentage)
√ Druk in het glycolsysteem

 

Controleer anode
√ Controleer de magnesiumanode en vervang deze indien nodig

 

Reinig condensbak en -afvoer
√ Verwijder verontreinigingen die de condensafvoer kan blokkeren en het ontdooien kan verstoren

 

Inspecteer trilling isolatoren en geluid
√ Controleer de conditie van de aanwezige trilling isolatoren
√ Beoordeel de geluidproductie

 

Koudemiddel lekdichtheidscontrole
Voorkomen van storingen en eventuele schade aan de compressor